Tjänster/Behörigheter • Termitsvetsning
 • Spårsvetsning
 • Arbesledning
 • Projektledning
 • TSA
 • TSM Spärrfärd
 • QBX Operatör
 • HTSM
 • SOS Planerare
 • SOS Ledare/Tågvarnare
 • Ibruktagandeledare
 • Ibruktagande Besiktningsman
 • Bantekniker
 • Elsäkerhets ledare
 • Mark & Kanalisationsarbete
 • Uthyrning av utrustning
 • Försäljning av utrustning och material

 

 • ScandRail Sweden AB förmedlar även utbildningar via NRCC med följande utbildningar:
 • BASTAB
 • Elsäkerhetsledare Spår & Maskin
 • TSM A/E/L
 • SOS Ledare
 • BASÄ VISTA
 • Råd och Skydd
 • TSA