ID 06


Företagslegitimation ID 06

ScandRail Sweden AB inför nu företagslegitimation ID 06. Vi inför ID 06 för att vi stödjer syftet, som citeras nedan och för att möta kommande krav från våra kunder.”Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att […]